جمعه 20 آبان‌ماه سال 1390 @ 20:29

دو مقاله جدید در چهاردهمین کنفرانس دانشجویی

مقاله اول:

یک تقویت کننده ترارسانایی عملیاتی ولتاژ پایین

بر اساس وارونگرهای گیت شناور تک ورودی


دومین مقاله:

      طراحی یک تقویت کننده ترارسانایی عملیاتی کاملا تفاضلی

ولتاژ پایین 

بر اساس وارونگرهای گیت شناور تک ورودیبرای ارائه مقاله ها مهندس طهماسبی زحمت کار را کشیدند.وقتی سی دی کنفرانس دستم رسید افسوس خوردم که چرا به کنفرانس دانشجویی مقاله فرستادم.اکثر کارها ترجمه مقالات خارجی بود....

داوری مقالات هم که افتضاح بود.از 5 مقاله ای که فرستاده بودیم فقط 2 تا قبول شد.همه کارهامون هم جدید بودند.در حالی که به مقالات ترجمه شده سایر نویسندگان هیچ ایرادی نگرفته بودند.

از این به بعد بی خیال کنفرانس های دانشجویی میشم.

بی خیال باشگاه پژوهشگران جوان هم میشم؛هیچ حمایتی در کار نیست.