خوشامد گویی


با سلام و عرض خوشامد گویی حضور شما بازدید کننده گرامی


من مهندس امیر باغی رهین کارشناس ارشد الکترونیک(طراحی آنالوگ) به سرپرستی گروهی از متخصصین و دانش آموختگان دانشگاههای معتبر آماده همکاری در پروژه های سخت افزاری و نرم افزاری مهندسی برق،الکترونیک،کامپیوتر و IT می باشیم.عمده فعالیتهای ما عبارتند از:

 • طراحی مدارات آنالوگ و دیجیتال
 • طراحی مدارهای مبتنی بر میکرو کنترلر AVR
 • طراحی مدارهای مبتنی بر میکرو کنترلر 8051
 • طراحی مدارهای مبتنی بر میکرو کنترلر PIC
 • طراحی مدارهای مبتنی بر میکرو کنترلر ARM
 • طراحی مدار چاپی
 • شبیه سازی مدارات با نرم افزار Pspice
 • شبیه سازی مدارات با نرم افزار Hspice
 • شبیه سازی مدارات با نرم افزار Proteus
 • شبیه سازی مدارات با نرم افزار Protel
 • شبیه سازی مدارات با نرم افزار AWR
 • شبیه سازی مدارات با نرم افزار Spectre
 • شبیه سازی مدارات با نرم افزار S-Edit
 • شبیه سازی مدارات با نرم افزار ADS
 • شبیه سازی مدارات با نرم افزار WorkBench
 • شبیه سازی مدارات با نرم افزار ETAP
 • شبیه سازی مدارات با نرم افزار PSCAD
 • انجام پروژه های COMSOL
 • انجام پروژه های Ansys
 • انجام پروژه های LabView
 • انجام پروژه های Matlab
 • انجام پروژه های رباتیک
 • طراحی و چینش مدارات مجتمع آنالوگ و دیجیتال با Cadenceو L-Edit
 • نقشه کشی صنعتی برق با ePLAN و AutoCAD Electrical
 • انجام محاسبات روشنایی
 • انجام پروژه های TCAD
 • انجام پروژه های MEMS
 • انجام پروژه های مدار مجتمع
 • انجام پروژه های VLSI
 •  انجام پروژه های کنترل صنعتی
 • برنامه نویسی PLC
 • برنامه نویسی #Cو SQL Server
 • برنامه نویسی Visual Basic.NET و SQL Server
 • برنامه نویسی Visual Cو SQL Server
 • طراحی سایتهای ایستاتیک و دینامیک
 • آموزش کلیه نرم افزارهای تخصصی و کاربردی مهندسی برق و کامپیوتر
 • تدریس کلیه دروس مهندسی برق از هنرستان تا کارشناسی ارشد


برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید


09352127216


09380602342